Η εξημέρωση του σκύλου μπορεί να έχει προκαλέσει επιβλαβείς γενετικές αλλαγές

Αρχαίοι σκύλοι

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences, η εξημέρωση του σκύλου μπορεί να προκάλεσε επιβλαβείς γενετικές αλλαγές.

Η εξημέρωση των σκυλιών από λύκους πάνω από 15,000 πριν, περιείχε τεχνητή επιλογή και ενδογαμία, αλλά τα αποτελέσματα αυτών διαδικασιών σχετικά με τα γονιδιώματα των σκύλων έχουν ελάχιστα μελετηθεί.

«Το μικρό μέγεθος του πληθυσμού κατά τη διάρκεια της εξημέρωσης και η ισχυρή τεχνητή επιλογή όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών ρατσών έχει αυξήσει ακούσια τον αριθμό των επιβλαβών γενετικών παραλλαγών», αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους. «Τα ευρήματά μας αμφισβητούν την υπερβολικά τυπολογική πρακτική της εκτροφής σκύλων με καθαρόαιμα χαρακτηριστικά, μια βικτοριανή κληρονομιά. Η πρακτική αυτή δεν επιτρέπει στη φυσική επιλογή να αφαίρεση δυνητικώς επιβλαβών μεταβολών που σχετίζονται με γονίδια που είναι υπεύθυνα για τα ειδικά χαρακτηριστικά μιας ράτσας».

Οι ερευνητές ανέλυσαν τις πλήρεις αλληλουχίες γονιδιώματος 19 λύκων, 25 άγριων σκυλιών από 10 διαφορετικές χώρες και 46 σκυλιά από 34 διαφορετικές ράτσες.

Βρήκαν ότι η εξημέρωση μπορεί να έχει οδηγήσει στην αύξηση του αριθμού των επιβλαβών γενετικών αλλαγών στους σκύλους, πιθανώς ως αποτέλεσμα της προσωρινής μείωσης του μεγέθους του πληθυσμούς που είναι γνωστή ως σημείο συμφόρησης.

«Η συμφόρηση του πληθυσμού συνδέεται με την εξημέρωση, παρά με τις πρόσφατες ενδογαμίες, και έχει πιθανώς οδηγήσει στην αύξηση των βλαβερών γενετικών παραλλαγών στους σκύλους», αναφέρουν οι ερευνητές. «Η έρευνά μας δείχνει ότι αυτές οι παραλλαγές έχουν εμφανιστεί σε επιλεγμένες περιοχές, οι οποίες είναι επίσης εμπλουτισμένες με γονίδια που σχετίζονται με ασθένειες. Έτσι η χρήση μικρών πληθυσμών που εκτρέφονται τεχνητά για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως το μικρότερο μέγεθος σώματος ή το χρώμα τριχώματος, μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση επιβλαβών γενετικών παραλλαγών στους σκύλους».

Τέτοιες παραλλαγές θα μπορούσαν δυνητικά να οδηγήσουν σε ένα αριθμό διαφορετικών αναπτυξιακών διαταραχών και άλλων κινδύνων για την υγεία αναφέρουν καταληκτικά οι ερευνητές στη μελέτη τους.

Παραπομπές

Η μελέτη – Bottlenecks and selective sweeps during domestication have increased deleterious genetic variation in dogs

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *