Η βαριά χρήση της κάνναβης σχετίζεται με μειωμένη απελευθέρωση ντοπαμίνης στον εγκέφαλο

marijuana close up

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Molecular Psychiatry, η βαριά χρήση της κάνναβης προκαλεί προβλήματα στο σύστημα έκκρισης ντοπαμίνης (dopamine).

Χαμηλότερα ποσοστά έκκρισης της ντοπαμίνης βρέθηκαν στο ραβδωτό σώμα (striatum), μια περιοχή του εγκεφάλου που εμπλέκεται στο σχηματισμό μνήμης, στη παρορμητική συμπεριφορά και τη προσοχή. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι ο εθισμός σε άλλα ναρκωτικά ο οποίος συνοδεύεται με κατάχρηση, όπως η κοκαΐνη και η ηρωίνη, έχουν παρόμοιες επιδράσεις στην απελευθέρωση της ντοπαμίνης, αλλά τέτοια στοιχεία που αφορούσαν την κάνναβη δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα.

«Υπό το φως της ευρείας αποδοχής της χρήσης της κάνναβης, ιδιαίτερα από τους νέους, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε πιο προσεκτικά τις δυνητικά εθιστικές συνέπειες της κάνναβης σε βασικές περιοχές του εγκεφάλου», αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους.

Η μελέτη συμπεριέλαβε 11 ενήλικες μεταξύ των ηλικιών 21 και 40 ετών που ήταν σοβαρά εξαρτώμενοι από την κάνναβη και 12 ενήλικες που δεν χρησιμοποιούσαν κάνναβη ως ομάδα ελέγχου. Κατά μέσο όρο, οι ενήλικες που χρησιμοποιούσαν τη κάνναβη άρχισαν να κάνουν χρήση από την ηλικία των 16 ετών, και έγιναν εξαρτώμενοι από την ηλικία των 20 ετών και έπειτα. Κατά το μήνα πριν από την διεξαγωγή της έρευνας για τις ανάγκες της μελέτης, σχεδόν όλοι οι χρήστες κάπνιζαν κάνναβη καθημερινά.

Χρησιμοποιώντας τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) για την παρακολούθηση ενός ραδιοσημασμένου μορίου το οποίο σε υποδοχείς της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο, οι ερευνητές μέτρησαν την απελευθέρωση της ντοπαμίνης στο ραβδωτό σώμα και των υποπεριοχών του, καθώς και σε αρκετές περιοχές του εγκεφάλου εκτός του ραβδωτού σώματος, συμπεριλαμβανομένου του θαλάμου, του μεσεγκεφάλου και της ωχράς σφαίρας.

Οι χρήστες κάνναβης έμειναν στο νοσοκομείο για μια εβδομάδα αποχής για να εξασφαλιστεί ότι οι σαρώσεις ΡΕΤ δεν μετρούσαν τις οξείες επιδράσεις της κάνναβης. Οι συμμετέχοντες σαρώθηκαν πριν και μετά που τους δόθηκε από το στόμα αμφεταμίνη για να ενεργοποιηθεί η έκκριση ντοπαμίνης. Η ποσοστιαία αλλαγή στην πρόσδεση του ραδιοσημασμένου μορίου λήφθηκε ως δείκτης της ικανότητας για την απελευθέρωση της ντοπαμίνης.

Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, οι χρήστες κάνναβης είχαν σημαντικά χαμηλότερη απελευθέρωση ντοπαμίνης στο ραβδωτό σώμα, συμπεριλαμβανομένων των υποπεριοχών που εμπλέκονται στην συνειρμική και αισθητικοκινητική μάθηση, και στην ωχρά σφαίρα.

Οι ερευνητές διερεύνησαν επίσης τη σχέση μεταξύ της απελευθέρωσης της ντοπαμίνης σε ένα βασικό τομέα του ραβδωτού σώματος και της γνωστικής απόδοσης στη μάθηση καθώς και σε εργασίες μνήμης. Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία διαφορά μεταξύ των ομάδων στην εκτέλεση των δοκιμασιών, εντούτοις η χαμηλότερη απελευθέρωση ντοπαμίνης στην ομάδα που έκανε βαριά χρήση κάνναβης σχετίστηκε με χειρότερες επιδόσεις και στις δυο δοκιμασίες.

«Δεν γνωρίζουμε εάν η μείωση της ντοπαμίνης ήταν μια προϋπάρχουσα κατάσταση ή το αποτέλεσμα της βαριάς χρήσης κάνναβης», αναφέρουν στη μελέτη τους οι ερευνητές. « Αλλά σε τελική ανάλυση η μακροπρόθεσμη, βαριά χρήση κάνναβης μπορεί να βλάψει το σύστημα έκκρισης ντοπαμίνης, το οποίο θα μπορούσε να έχει μια ποικιλία από αρνητικές επιπτώσεις στη μάθηση και τη συμπεριφορά».

Παραπομπές

E van de Giessen, J J Weinstein, C M Cassidy, M Haney, Z Dong, R Ghazzaoui, N Ojeil, L S Kegeles, X Xu, N P Vadhan, N D Volkow, M Slifstein, A Abi-Dargham. Deficits in striatal dopamine release in cannabis dependence. Molecular Psychiatry (2016). DOI: 10.1038/mp.2016.21

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *