Η Διεθνή Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας επιβεβαίωσε την ανακάλυψη τεσσάρων νέων χημικών στοιχείων

Περιοδικός πίνακας νέα στοιχεία

Η Διεθνή Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας έχει επιβεβαιώσει την ανακάλυψη 4 νέων χημικών στοιχείων, τα οποία συμπληρώνουν τα χημικά στοιχεία που έλειπαν από την έβδομη σειρά του περιοδικού πίνακα.

Οι επιστήμονες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και τη Ρωσία, οι οποίοι ανακάλυψαν τα στοιχεία 113,115,117 και 118 τώρα μπορούν να ονομάσουν τα στοιχεία αυτά.

Σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας, νέα στοιχεία μπορούν να πάρουν το όνομά τους από μια μυθολογική έννοια, ένα ορυκτό, έναν τόπο ή χώρα ή από ένα επιστήμονα.

Οι επιστήμονες πίσω από την ανακάλυψη των νέων στοιχείων έχουν δημοσιεύσει πολλές μελέτες για το έργο τους. Η κοινή ομάδα εργασίας για την ανακάλυψη νέων στοιχείων (Joint Working Party for the Discovery of New Elements – JWP), επιφορτίστηκε με την αξιολόγηση των ισχυρισμών των επιστημόνων για την ανακάλυψη των νέων στοιχείων σύμφωνα με κριτήρια που καθιερώθηκαν το 1999.

Με κοινή προσπάθεια μεταξύ της Διεθνούς Ένωσης Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας και της Διεθνούς Ένωσης Καθαρής και Εφαρμοσμένης Φυσικής, η JWP επαλήθευσε ότι οι επιστήμονες πράγματι ανακάλυψαν τέσσερα νέα στοιχεία.

Η ανακάλυψη και η ονομασία ενός στοιχείου χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην επιστημονική κοινότητα. Όταν ο Αμερικανός χημικός Glenn Seaborg έμαθε ότι το στοιχείο 106 ονομάστηκε Σιμπόργκιο (Seaboegium – Sg), προς τιμή του, είπε ότι μια τέτοια τιμή σήμαινε περισσότερα για αυτόν από το βραβείο του Νόμπελ.

Παραπομπές

Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113, 115, 117 and 118

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *