Ο μηχανισμός για τη φωτοσύνθεση υπήρχε ήδη σε αρχέγονα μικρόβια, σύμφωνα με νέα μελέτη

Ερευνητές αναφέρουν σε μια νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Communications, ότι ανακάλυψαν ένα εξελικτικό μοντέλο για την βιολογική λειτουργία κατά την οποία σχηματίζεται γλυκόζη από το διοξείδιο του άνθρακα στη φωτοσύνθεση. Βρήκαν αυτόν τον μηχανισμό σε ένα πρωτόγονο, μη φωτοσυνθετικό μικρόβιο.

Η φωτοσύνθεση, δημιουργώντας το οξυγόνο και υδατάνθρακες όπως η γλυκόζη από την ηλιακή ενέργεια, είναι απαραίτητη για πολλά είδη σε αυτό το πλανήτη. Ωστόσο δεν είναι σαφές το πως ακριβώς ή πότε οι οργανισμοί εξέλιξαν τη δυνατότητα να φωτοσυνθέτουν.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι το Methanospirillum hungatei (μεθανογόνο αρχαιοβακτήριο), ένα μικρόβιο το οποίο πιστεύεται ότι υπήρχε ήδη πριν από την ανάπτυξη της φωτοσύνθεσης, έχει γονίδια παρόμοια με αυτά που παίζουν ρόλο στη φωτοσύνθεση.

Μέσα από την ανάλυση των ενζύμων που συντίθεται από αυτά τα γονίδια και από τη διερεύνηση των μεταβολικών ουσιών εντός του οργανισμού, οι ερευνητές δείχνουν στην μελέτη τους ότι το Methanospirillum hungatei χρησιμοποιεί μια πρωτόγονη οδό που μοιάζει πολύ με τη μεταβολική οδό που χρησιμοποιείται στη φωτοσύνθεση για την σύνθεση υδατανθράκων όπως η γλυκόζη.

Με την αποσαφήνιση μέρος της πρωτόγονης μεταβολικής οδούς για την φωτοσύνθεση, τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποκάλυψη του πως ο μηχανισμός της φωτοσύνθεσης σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια της εξέλιξης.

Η καλύτερη κατανόηση σχετικά με την εξέλιξη της φωτοσύνθεσης, θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει τους επιστήμονες να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουν την φωτοσυνθετική λειτουργία, προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή των καλλιεργειών και των βιοκαυσίμων.

Παραπομπές

Takunari Kono, Sandhya Mehrotra, Chikako Endo, Natsuko Kizu, Mami Matusda, Hiroyuki Kimura, Eiichi Mizohata, Tsuyoshi Inoue, Tomohisa Hasunuma, Akiho Yokota, Hiroyoshi Matsumura, Hiroki Ashida. A RuBisCO-mediated carbon metabolic pathway in methanogenic archaea. Nature Communications (2017). DOI: 10.1038/ncomms14007

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *