Το απλό κύτταρο περιέχει 42 εκατομμύρια πρωτεϊνικά μόρια, αναφέρουν βιολόγοι

Υπάρχουν περίπου 42 εκατομμύρια πρωτεϊνικά μόρια σε ένα απλό κύτταρο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Cell Systems.

Οι πρωτεΐνες συνθέτουν τα κύτταρα μας και κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας στο εσωτερικό τους. Με αυτόν τον τρόπο, φέρουν τον γενετικό κώδικα εν ζωή επειδή οι πληροφορίες για την κατασκευή πρωτεϊνών βρίσκονται μέσα στα γονίδια.

“Δεδομένου ότι το κύτταρο είναι η λειτουργική μονάδα της βιολογίας, είναι απλώς μια φυσική περιέργεια να θέλουμε να μάθουμε τι υπάρχει εκεί μέσα και πόσο από κάθε είδος”, αναφέρουν στη μελέτη τους οι ερευνητές.

Αν και οι βιολόγοι έχουν μελετήσει την αφθονία πρωτεϊνών για χρόνια, τα ευρήματα αναφέρθηκαν σε αυθαίρετες μονάδες, προκαλώντας σύγχυση στον τομέα και καθιστώντας δύσκολο να συγκριθούν τα δεδομένα μεταξύ διαφορετικών εργαστηρίων.

Για να μετατραπούν οι αυθαίρετες μετρήσεις στον αριθμό μορίων ανά κύτταρο, η ερευνητική ομάδα στράφηκε σε ένα είδος ζυμομήκυτα που ονομάζεται Saccharomyces cerevisiae.

Οι ζυμομύκητες είναι επίσης ο μοναδικός οργανισμός για τον οποίο υπήρχαν αρκετά διαθέσιμα δεδομένα για τον υπολογισμό του αριθμού μορίων για καθεμία από τις 6.000 πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από το γονιδίωμα του ζυμομήκυτα χάρη σε 21 ξεχωριστές μελέτες που μετρούσαν την αφθονία όλων των πρωτεϊνών του οργανισμού.

Η ανάλυση της ερευνητικής ομάδας αποκαλύπτει για πρώτη φορά πόσα μόρια κάθε πρωτεΐνης υπάρχουν στο κύτταρο, με συνολικό αριθμό μορίων που εκτιμάται ότι είναι περίπου 42 εκατομμύρια. Η πλειοψηφία των πρωτεϊνών υπάρχει σε ένα στενό εύρος – μεταξύ 1.000 και 10.000 μορίων.

Μερικές είναι εξαιρετικά άφθονες σε περισσότερα από μισό εκατομμύριο αντίτυπα, ενώ άλλες υπάρχουν σε λιγότερα από 10 μόρια σε ένα κύτταρο.

Αναλύοντας τα δεδομένα, οι ερευνητές ήταν σε θέση να συλλέξουν πληροφορίες για τους μηχανισμούς με τους οποίους τα κύτταρα ελέγχουν την αφθονία διακριτών πρωτεϊνών, ανοίγοντας το δρόμο για παρόμοιες μελέτες σε ανθρώπινα κύτταρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποκάλυψη μοριακών ριζών διάφορων νόσων.

Έδειξαν επίσης ότι η αφθονία πρωτεΐνης συσχετίζεται με το ρόλο της στο κύτταρο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να είναι δυνατή η χρήση των δεδομένων αφθονίας για να προβλεφθεί η προέλευση των πρωτεϊνών.

Παραπομπές

Brandon Ho et al. Comparative analysis of protein abundance studies to quantify the Saccharomyces cerevisiae proteome. Cell Systems (2018). DOI: doi.org/10.1101/104919

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *