Το δέρμα βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού, σύμφωνα με νέα μελέτη

Σε μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση eLife, ερευνητές αναφέρουν ότι το δέρμα βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού σε ανταπόκριση στις αλλαγές στην ποσότητα οξυγόνου που είναι διαθέσιμη στο περιβάλλον.

Οι ασθένειες της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων συνδέονται με υψηλή αρτηριακή πίεση.

Οι αιτίες των περιπτώσεων υψηλής αρτηριακής πίεσης είναι άγνωστες, αλλά συχνά συνοδεύονται από μειωμένη ροή αίματος μέσω μικρών αγγείων στο δέρμα και σε άλλα μέρη του σώματος που απέχουν πολύ από την καρδιά. Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί συμβαίνει αυτή η αλλαγή ή γιατί τείνει να επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου σε άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση που δεν έχουν υποβληθεί σε θεραπεία.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι όταν ένας ιστός δεν λαμβάνει αρκετό οξυγόνο, όπως μπορεί να συμβεί σε περιοχές μεγάλου υψομέτρου ή ως αντίδραση στη ρύπανση, το κάπνισμα ή την παχυσαρκία, για παράδειγμα, η ροή αίματος στον ιστό θα αυξηθεί. Σε τέτοιες καταστάσεις, αυτή η αύξηση της ροής αίματος ελέγχεται εν μέρει από την οικογένεια πρωτεϊνών HIF (hypoxia-inducible factor).

Για να διερευνήσουν ποιος είναι ο ρόλος που παίζει το δέρμα στη ροή του αίματος μέσω μικρών αγγείων, οι ερευνητές έκθεσαν μεταλλαγμένα ποντίκια τα οποία δεν μπορούσαν να παράγουν ορισμένες πρωτεΐνες HIF ειδικά στο δέρμα σε συνθήκες χαμηλών επιπέδων οξυγόνου.

“Εννέα από τις δέκα περιπτώσεις υψηλής αρτηριακής πίεσης εμφανίστηκαν αυθόρμητα, χωρίς καμία γνωστή αιτία”, αναφέρουν οι ερευνητές στη μελέτη τους. “Οι περισσότερες έρευνες σε αυτούς τους τομείς τείνουν να εξετάζουν το ρόλο που διαδραματίζουν όργανα όπως ο εγκέφαλος, η καρδιά και τα νεφρά, και έτσι γνωρίζουμε πολύ λίγα για το ρόλο που παίζουν άλλοι ιστοί και όργανα”.

“Μέσω της μελέτης μας προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε το βρόχο ανάδρασης μεταξύ του δέρματος και του καρδιαγγειακού συστήματος. Χρησιμοποιώντας ποντίκια, μπορούμε να χειριστούμε τα βασικά γονίδια που εμπλέκονται σε αυτόν τον βρόχο”.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε ποντίκια που δεν είχαν μία από τις δύο πρωτεΐνες στο δέρμα (HIF-1α ή HIF-2α), η ανταπόκριση σε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου άλλαξε σε σύγκριση με τα φυσιολογικά ποντίκια και ότι αυτό επηρέασε τον καρδιακό τους ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, και τα γενικά επίπεδα δραστηριότητας.

Τα ποντίκια που δεν είχαν ειδικές πρωτεΐνες που ελέγχονται από τα HIFs ανταποκρίθηκαν με παρόμοιο τρόπο.

Οι ερευνητές κατέδειξαν επίσης ότι ο τρόπος με τον οποίο τα κανονικά υγιή ποντίκια ανταποκρίνονται στην έλλειψη οξυγόνου είναι πιο περίπλοκη από ότι θεωρείτο προηγουμένως.

Η πίεση του αίματος και η καρδιακή συχνότητα αυξάνονται κατά τα πρώτα δέκα λεπτά. Ακολουθεί περίοδος έως και 36 ωρών, όπου η αρτηριακή πίεση και ο καρδιακός ρυθμός μειώνονται κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Μέχρι περίπου 48 ώρες μετά την έκθεση σε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, η αρτηριακή πίεση και η καρδιακή συχνότητα ανακτώνται, επιστρέφοντας σε φυσιολογικά επίπεδα.

Η απώλεια των πρωτεϊνών HIF ή άλλων πρωτεϊνών που εμπλέκονται στην απόκριση στην έλλειψη οξυγόνου ειδικά στο δέρμα επηρεάζει την έναρξη αυτής της διαδικασίας και το χρόνο που χρειάζεται.

“Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι η ανταπόκριση του δέρματός μας σε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο η καρδιά αντλεί αίμα στο σώμα”, αναφέρουν επίσης οι ερευνητές στη μελέτη τους.

“Τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου – είτε προσωρινά είτε παρατεταμένα – είναι κοινά και μπορεί να σχετίζονται με το φυσικό μας περιβάλλον ή με παράγοντες όπως το κάπνισμα και η παχυσαρκία. Ελπίζουμε ότι η μελέτη μας θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα πώς η αντίδραση του οργανισμού σε τέτοιες καταστάσεις μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο να προκληθεί – ή ακόμα και να προκαλέσει υπέρταση”.

Παραπομπές

Andrew S. Cowburn et al. Cardiovascular adaptation to hypoxia and the role of peripheral resistance. eLife (2017). DOI: 10.7554/eLife.28755

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *