Η όραση συνεχίζει να ωριμάζει μέχρι την ηλικία των 30 και 40, σύμφωνα με μια νέα μελέτη

Ο ανθρώπινος πρωτογενής οπτικός φλοιός, το κέντρο επεξεργασίας της όρασης του εγκεφάλου, το οποίο θεωρείτο ότι ωριμάζει κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής, συνεχίζει να αναπτύσσεται σύμφωνα με μια νέα μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Neuroscience, μέχρι κάποια στιγμή στην ηλικία των 30 ή στις αρχές της ηλικίας των 40.

Οι ερευνητές έλαβαν δείγματα εγκεφαλικού ιστού από 30 άτομα ηλικίας από 20 έως 80 ετών, για να μελετήσουν πώς η έκφραση ενός συνόλου πρωτεϊνών (PSD-95, GluA2, GluN1, GluN2A και GluN2B), οι οποίες ρυθμίζουν τη νευροδιαβίβαση στην πλειοψηφία των συνάψεων στον ανθρώπινο οπτικό φλοιό, αλλάζει στην περιοχή αυτή με την πάροδο του χρόνου.

Τα ευρήματα της μελέτης τους αναδιαμορφώνουν την προηγούμενη κατανόηση του πότε αυτό το τμήμα του εγκεφάλου φτάνει στην ωριμότητα, επεκτείνοντας το χρονοδιάγραμμα μέχρι την ηλικία των 36 ετών, συν ή μείον 4,5 έτη.

Τα ευρήματα ήταν μια έκπληξη για τους ερευνητές, οι οποίοι ανέμεναν να βρουν ότι ο φλοιός έφτασε στο στάδιο της ωρίμανσης από 5 έως 6 χρόνια, σύμφωνα με προηγούμενα αποτελέσματα από δείγματα ζώων και με επικρατούσες επιστημονικές και ιατρικές πεποιθήσεις.

“Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι η ανάπτυξη του οπτικού φλοιού εμφανίζεται σε πέντε διαφορετικά στάδια που αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στην όραση”, αναφέρουν στην μελέτη τους οι ερευνητές.

Για παράδειγμα, η έκφραση τριών από αυτές τις πρωτεΐνες (GluN1, PSD-95 και GluA2), κορυφώνεται μεταξύ 5 και 11 ετών, η οποία συμπίπτει με το τέλος της περιόδου όταν τα παιδιά είναι ευαίσθητα στην ανάπτυξη αμβλυωπίας.

Μια άλλη πρωτεΐνη, η GluN2A, δεν κορυφώθηκε μέχρι τα 40 χρόνια όπου έπειτα η έκφραση μειώθηκε δραματικά, περίπου κατά 75 τοις εκατό, σε ενήλικες άνω των 55 ετών, ίσως σηματοδοτώντας εκφυλισμό στον οπτικό φλοιό.

“Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα στην κατανόηση του πώς λειτουργούν οι εγκέφαλοί μας”, αναφέρουν επίσης οι ερευνητές στη μελέτη τους. “Η ιδέα μας για αισθητήριες περιοχές που αναπτύσσονται στην παιδική ηλικία και στη συνέχεια είναι στατικές είναι μέρος της πρόκλησης. Δεν είναι σωστή”.

“Η θεραπεία για συνθήκες όπως η αμβλυωπία, για παράδειγμα, βασίστηκε στην ιδέα ότι μόνο τα παιδιά θα μπορούσαν να επωφεληθούν από διορθωτικές θεραπείες, καθώς θεωρήθηκε ότι η θεραπεία νεαρών ενηλίκων θα ήταν άσκοπη επειδή είχαν περάσει την ηλικία όταν οι εγκέφαλοί τους θα μπορούσαν να ανταποκριθούν”.

“Αν και η μελέτη μας αφορά τον οπτικό φλοιό, αυτό υποδηλώνει ότι και άλλες περιοχές του εγκεφάλου μπορεί να είναι πολύ πιο πλαστικές για πολύ περισσότερο από ότι είχε προηγουμένως θεωρηθεί”.

Παραπομπές

Caitlin R. Siu et al. Development of glutamatergic proteins in human visual cortex across the lifespan. Journal of Neuroscience (2017). DOI: 10.1523/JNEUROSCI.2304-16.2017

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *