Τι είναι η Ηλιακή Έκλειψη

varjutus

Μια ηλιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η Σελήνη η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ της Γης και του Ήλιου, ρίχνοντας τη σκιά της στη Γη. Αυτό συμβαίνει λόγο του ότι το φαινομενικό μέγεθος της Σελήνης είναι περίπου το ίδιο με αυτό του Ήλιου (η Σελήνη και ο Ήλιος από την οπτική σκοπιά ενός παρατηρητή στη Γη έχουν το ίδιο μέγεθος), και αυτό σημαίνει πως όταν η Σελήνη περάσει ακριβώς μπροστά από τον Ήλιο τον καλύπτει ολοκληρωτικά.

Ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται ένας παρατηρητής θα μπορεί να παρακολουθήσει είτε μία ολική έκλειψη Ηλίου (με ολοκληρωτική κάλυψη του Ήλιου – σκιά), είτε μία μερική ηλιακή έκλειψη (η Σελήνη καλύπτει μέρος του Ήλιου-παρασκιά).

content-2013-7

Μια ηλιακή έκλειψη μπορεί να λάβει χώρα μόνο όταν η Σελήνη βρίσκεται στη φάση του νέου φεγγαριού και μόνο όταν η τροχιά της Σελήνης διασχίζει το επίπεδο τροχιάς της Γης. Επειδή η Σελήνη βρίσκεται σε τροχιά περίπου πέντε μοιρών σε σχέση με το επίπεδο τροχιάς της Γης, αυτή η ευθυγράμμιση των τροχιών συμβαίνει μόνο δυο φορές το χρόνο. Λαμβάνοντας υπόψη πως για να έχουμε μια ολική έκλειψη Ηλίου, χρειάζεται η Σελήνη να βρίσκεται στη φάση του νέου φεγγαριού αλλά και να τέμνει το επίπεδο τροχιάς της Γης, αυτό κάνει τις ηλιακές εκλείψεις σχετικά σπάνιες.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *