Τι είναι το άτομο

atom

Το άτομο είναι η βασική δομική μονάδα της ορατής ύλης. Εμείς και όλα όσα είναι γύρω μας αποτελούνται από άτομα. Τα άτομα μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους για να δημιουργήσουν μόρια, τα οποία με τη σειρά τους συγκροτούν τα περισσότερα αντικείμενα που βλέπουμε.

Ένα άτομο αποτελείται από σωματίδια που ονομάζονται πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια (το άτομο του Υδρογόνου δεν έχει το σωματίδιο του νετρονίου, καθότι αποτελείται από ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο). Τα πρωτόνια και τα νετρόνια αποτελούν το πυρήνα του ατόμου (ονομάζονται νουκλεόνια), ενώ τα ηλεκτρόνια περιβάλλουν και περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα σε ηλεκτρονικά νέφη.

Τα πρωτόνια είναι θετικώς φορτισμένα σωματίδια με φορτίο ίσο με αυτό του ηλεκτρονίου και έχουν μάζα 1836 φορές μεγαλύτερη από αυτή των ηλεκτρονίων, ενώ τα νετρόνια έχουν μάζα 1838 φορές μεγαλύτερη από αυτή των ηλεκτρονίων και δεν έχουν καθόλου ηλεκτρικό φορτίο. Τα ηλεκτρόνια είναι αρνητικά φορτισμένα σωματίδια με μάζα 9,1094Χ10^-13 kg και ηλεκτρικό φορτίο 1,602Χ10^-19 C (Coulomb).

Τα νουκλεόνια (πρωτόνια και νετρόνια) συγκρατούνται μεταξύ τους στο πυρήνα του ατόμου, όπου οι διαστάσεις του και η μάζα του εξαρτάται απο τον αριθμό των πρωτονίων και των νετρονίων που περιέχει, μέσω της ισχυρής πυρηνικής δύναμης η οποία παρά τη μικρή της εμβέλεια, έχει μεγάλη ισχύ και είναι ικανή να υπερνικήσει της ηλεκτροστατικές δυνάμεις που υπάρχουν μεταξύ των θετικά φορτισμένων πρωτονίων καθιστόντας την ύπαρξη του πυρήνα και κατεπέκταση του ατόμου δυνατή.

Τα ηλεκτρόνια μαζί με τα νουκλεόνια αποτελούν το άτομο. Τα ηλεκτρόνια περιφέρονται γύρω απο τον πυρήνα σε συνθήκες κατανομής πιθανότητας με διακριτές στάθμες ενέργειας, δηλαδή η θέση του κάθε ηλεκτρονίου αποτελεί μιά πιθανότητα καθότι είναι αδύνατο να μετρηθεί η θέση και η ορμή ενός ηλεκτρονίου μαζί, κάτι το οποίο θα καθόριζε μια κίνηση τύπου τροχιάς γύρω απο τον πυρήνα. Αυτή η κατανομή πιθανότητας της περιφοράς του ηλεκτρονίου γύρω απο τον πυρήνα ονομάζεται ηλεκτρονικό νέφος με πυκνότητα στιγμάτων, όπου τα στίγματα είναι πυκνά στις θέσεις που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο.

Capture

Ο αριθμός και η διάταξη των ηλεκτρονίων στις διακριτές στάθμες ενέργειας καθορίζουν τις χημικές ιδιότητες των στοιχείων, όπως επίσης και η αλληλοεπίδραση μεταξύ ατόμων διαφορετικών στοιχείων η οποία αφαιρεί ή προσθέτει ηλεκτρόνια στις διάφορες στάθμες ενέργειας των ατόμων καθορίζει τους χημικούς δεσμούς.

Τα άτομα κατηγοριοποιούνται με βάση τον ατομικό τους αριθμό Ζ, ο οποίος είναι ο αριθμός των πρωτονίων στο πυρήνα (Ο αριθμός των πρωτονίων και των ηλεκτρονίων σε ένα άτομο είναι ίσος). Η ατομική μάζα ή ατομικός αριθμός Α είναι το άθροισμα των πρωτονίων και των νετρονιών ενός ατόμου. Ο αριθμός των νετρονίων σε ένα άτομο δεν παίζει ρόλο στο καθορισμό του είδους του στοιχείου, πάιζει όμως ρόλο στο καθορισμό των ισοτόπων του στοιχείου που είναι άτομα του ιδίου στοιχείου με τον ίδιο ατομικό αριθμό (αριθμό πρωτονίων) αλλά διαφορετικό μαζικό αριθμό (περισσότερα νετρόνια απο πρωτόνια).

Μέχρι σήμερα έχουν κατηγοριοποιηθεί 118 στοιχεία με το Υδρογόνο να είναι πρώτο στο περιοδικό πίνακα με ατομικό αριθμό 1 και το Ονουνόκτιο τελευταίο με ατομικό αριθμό 118.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέα με ένα γάτο κοιτάζει το σύμπαν και θέτει ερωτήσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *